Member
High Energy Accelerator Experiments Group
Professor Hitoshi Yamamoto Masakazu Yoshioka
Associate Professor Tomoyuki Sanuki
Assistant Professor Akimasa Ishikawa Tadashi Nagamine
Secretary Kaori Kobayashi
Doctor & Master Course Students Zenmei Suzuki
Tomohiro Horiguchi
Shun Watanuki Thomas Czank
Itaru Ushiki Masahiro Izuka Kiyoaki Ozawa Shunsuke Murai
Kyohei Ota Yo Sato Anna Nakagawa
Undergraduate Yuto Eda Ayumu Ishikawa